Fäbodantien talli

Tätiliiga / Tantligan

Tätiliiga koostuu kaikista niista ns. "täti-ratsastajista", jotka käyvät Fäbodantien tallilla ja ovat aktiivisesti mukana niin tallin kuin ratsastusseura FäR ry:n toiminnassa.

Tantligan består av alla sk. "tant-ryttare" som kommer till Fäbodavägens Stall och är aktivt med på stallets och ridförening FäR rf:s verksamhet.